Leerplandoelen OVSG

Sociale vaardigheden

Nederlands

Maatschappij

Techniek

Mens

Muzische vorming